Ogłoszenia

Czy jest inna opcja?

Posted on

Działania podejmowane przez tych z prawej i tych lewej strony (jakkolwiek nie pojmowane) mogą budzić nie tylko niesmak, ale nawet strach. Co gorzej, takie uczucia potrafią budzić obie strony na raz. Czy nie ma innych możliwości? Bez obaw, nie będziemy rozmawiać o polityce! Od zawsze ludzie skłaniali się zarówno ku moralnemu relatywizmowi jak i religijnemu […]

Podcast (wykłady)

I nazwą Go „Książę Pokoju” (Iz 9:5)

Posted on

Książę Pokoju to ostatnie z czterech imion (tytułów) przypisanych zapowiadanemu przez proroka dziecku, które miało się narodzić. Hebrajskie słowo pokój to coś daleko więcej niż brak wojny i konfliktów. To życie w harmonii, która nie jest wynikiem zewnętrznych okoliczności, ale raczej przemiany serca. Ma to ogromny wpływ na życie człowieka.

Podcast (wykłady)

I nazwą Go „Bóg Mocny” (Iz 9:5)

Posted on

Bóg Mocny. To imię wskazuje na Jego władzę i autorytet, ale rozumiane zupełnie inaczej, niż myślimy dzisiaj. To prawda, że do Boga należy wszelka władza na niebie i na ziemi. Mogłoby się wydawać, że dzięki temu Bóg przez Jezusa raz na zawsze rozprawi się z wrogami Jego ludu. W Jezusie widzimy jednak coś zupełnie innego. […]