Podcast (wykłady)

Dzień zagłady – „bliski jest wielki Dzień Pana”

Posted on

Wśród wielu zapowiadanych w Biblii wydarzeń, jednym z najczęściej wspominanych momentów jest Dzień Pański. Czym będzie Dzień Pański? Dlaczego mówili o nim apostołowie? Dlaczego mówił o nim Pan Jezus? Dlaczego opowiadali o nim starotestamentowi prorocy? Dlaczego każdy z nich wspominał o tym dniu z innej perspektywy? Dlaczego ten dzień dla jednych będzie dniem zagłady i […]

Podcast (wykłady)

Dokona tego żarliwość Pana Zastępów

Posted on

Izajasz jest postacią wyjątkową, między innymi ze względu na to, że najprawdopodobniej miał rodzinne powiązania z dworem królewskim. Jednocześnie był człowiekiem, który niejednokrotnie musiał przekazywać gorzkie poselstwa Izraelowi, a jego księga jest niezwykła, gdyż zapowiada ona nową epokę w historii tego narodu. W tym momencie kończy się pewna epoka, epoka królestwa, epoka królów z których […]

Podcast (wykłady)

Duchowe odwodnienie

Posted on

Czytając świadectwa króla Dawida, który opowiada o sobie i swoich wewnętrznych, bardzo głębokich przeżyciach, możemy zauważyć, że jego życie nie składało się z samych radości. Widzimy Dawida, który potrafi cieszyć się, potrafi tańczyć przed Bogiem, ale również przeżywa swoje rozczarowania. Przeżywa coś, co nazwalibyśmy „ciemną doliną”, przez którą Bóg pomaga mu przechodzić. Jest to aspekt […]