Podcast - katechizm gdański

KG #17 Co jest treścią wiary chrześcijańskiej?

Posted on

Treścią naszej wiary jest Ewangelia – Dobra Nowina o Chrystusie. Streszczają ją słowa Credo apostolskiego: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, zstąpił do piekieł, […]

Podcast - apologetyka

Apologetyka #2e2 Czy nauka jest wiarą?

Posted on

Pewien poważny naukowiec mówi tak: „Nie jestem agnostykiem. Jestem ateistą. Moja postawa nie bierze się z nauki, lecz raczej z wiary (…). Brak Stwórcy, nieistnienie Boga, to moja wiara dzieciństwa i moje przekonanie jako człowieka dorosłego. Niezachwiane i święte.”3 Co myślisz, gdy słyszysz naukowca, składającego taką deklarację? Czy rzeczywiście naukowcy, przyjmujący ateizm, robią krok wiary? […]