Bez celibatu #18 Wierzyć Biblii czy Koranowi? Wiarygodność Pisma Świętego

  • Czy Baptyści mają inne autorytety poza Biblią?
  • W jaki sposób podejmujemy decyzje?
  • Kanon Biblijny – jak to jest z tym natchnieniem?
  • Wiarygodność Biblii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *