Podcast - katechizm gdański

KG #17 Co jest treścią wiary chrześcijańskiej?

Posted on

Treścią naszej wiary jest Ewangelia – Dobra Nowina o Chrystusie. Streszczają ją słowa Credo apostolskiego: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, zstąpił do piekieł, […]