Podcast (wykłady)

Dzień zagłady – „bliski jest wielki Dzień Pana”

Posted on

Wśród wielu zapowiadanych w Biblii wydarzeń, jednym z najczęściej wspominanych momentów jest Dzień Pański. Czym będzie Dzień Pański? Dlaczego mówili o nim apostołowie? Dlaczego mówił o nim Pan Jezus? Dlaczego opowiadali o nim starotestamentowi prorocy? Dlaczego każdy z nich wspominał o tym dniu z innej perspektywy? Dlaczego ten dzień dla jednych będzie dniem zagłady i […]

Podcast (wykłady)

Dokona tego żarliwość Pana Zastępów

Posted on

Izajasz jest postacią wyjątkową, między innymi ze względu na to, że najprawdopodobniej miał rodzinne powiązania z dworem królewskim. Jednocześnie był człowiekiem, który niejednokrotnie musiał przekazywać gorzkie poselstwa Izraelowi, a jego księga jest niezwykła, gdyż zapowiada ona nową epokę w historii tego narodu. W tym momencie kończy się pewna epoka, epoka królestwa, epoka królów z których […]

Podcast (wykłady)

Duchowe odwodnienie

Posted on

Czytając świadectwa króla Dawida, który opowiada o sobie i swoich wewnętrznych, bardzo głębokich przeżyciach, możemy zauważyć, że jego życie nie składało się z samych radości. Widzimy Dawida, który potrafi cieszyć się, potrafi tańczyć przed Bogiem, ale również przeżywa swoje rozczarowania. Przeżywa coś, co nazwalibyśmy „ciemną doliną”, przez którą Bóg pomaga mu przechodzić. Jest to aspekt […]

Podcast (wykłady)

Małżeństwo, które nie powinno było przetrwać

Posted on

Księga Ozeasza jest uznawana za jedną z najbardziej zaskakujących ksiąg w Starym Testamencie. Bóg zwraca się w niej do swojego proroka, każe mu wykupić kobietę, która była prostytutką, ożenić się z nią i mieć z nią dzieci. W ten sposób Bóg chciał zakomunikować swojemu narodowi coś bardzo ważnego. Robi to nie tylko za pomocą słów, […]

Podcast (wykłady)

Podróż życia

Posted on

W ósmym rozdziale Dziejów Apostolskich mamy do czynienia z mężczyzną, który był odpowiedzialny za zarządzanie państwem Etiopii. Wyruszył w podróż szukając odpowiedzi na ważne, osobiste pytania. Wtedy też dzieje się coś niezwykłego – coś, co zmienia jego życie. Co takiego usłyszał, że odmieniło się nie tylko jego życie, ale również historia jego kraju?  Opowie o […]

Podcast (wykłady)

Boskie starcie na górze Karmel

Posted on

W całej Biblii możemy dostrzec trzy okresy, w których Bóg w szczególny sposób potwierdzał prawdziwość swojego Słowa przez nadprzyrodzone znaki i cuda. W Nowym Testamencie miało to miejsce w ramach służby Jezusa i apostołów. W Starym, pierwszym takim okresem była działalność Mojżesza i Jozuego, natomiast drugim, służba Eliasza i Elizeusza. Eliasz dokonał bardzo wielu cudów, […]

Podcast (wykłady)

A jeśli wszystko to marność…?

Posted on

Księga Kaznodziei Salomona jest chyba jedną z najtrudniejszych ksiąg biblijnych. Jest pełna stwierdzeń, które mogą nam nie pasować do innych tekstów, a jednak znalazła się w Biblii i mimo to, że jest trudna, kryje się w niej przesłanie, które jest dla nas szalenie istotne. Zapraszamy do odsłuchania kazania pastora Roberta Miksy.