logo

KG #11 Czy jesteśmy w stanie podźwignąć się ze stanu upadku?

Nie jesteśmy w stanie podźwignąć się ze stanu upadku, ponieważ obciąża nas grzech pierworodny: odziedziczyliśmy po Adamie winę, którą wciąż powiększamy przez własne grzechy, a każda część naszej natury jest zepsuta i skłonna do zła.

Zobacz też: