KG #5 Co to znaczy, że Bóg jest trójjedyny?

Jedyny Bóg jest od zawsze wspólnotą trzech osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego, równych sobie nawzajem w mocy i chwale.

Zobacz też: