KG #35 Co to znaczy, że Jezus „wstąpił na niebiosa”?

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus opuścił ziemską rzeczywistość i fizycznie wstąpił do nieba, wywyższony jako Pan całego stworzenia, by zesłać na nas swojego Ducha, przygotować nam miejsce oraz wstawiać się za nami u Ojca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *