logo

KG #12 Czy Bóg pozostawił całą ludzkość w stanie upadku?

Bóg, pełen miłości, wybrał tych, których postanowił zbawić – uratować od grzechu i jego konsekwencji. Uczynił to przed stworzeniem świata, nie ze względu na jakąkolwiek zasługę wybranych, lecz wyłącznie z powodu swojej łaski.

Zobacz też: