Wyznanie wiary

Podstawowe zasady naszej wiary

01

Wierzymy, że Pismo Święte jest skierowanym do nas Słowem Bożym, najwyższym autorytetem dla naszej wiary i życia.

02

Wierzymy, że istnieje tylko jeden odwiecznie żyjący, troisty w swej naturze Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty.

03

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest jednorodzonym Synem Bożym, który przez swą śmierć i zmartwychwstanie przezwyciężył przekleństwo grzechu i śmierci ciążące nad światem.

04

Wierzymy, że Kościół posłany jest na ten świat, aby proklamować Chrystusa jako jedynego Pośrednika i Zbawiciela.

05

Wierzymy, że tylko ten, kto uwierzy, że Jezus Chrystus z miłości do niego oddał swoje życie, by ocalić go przed duchową śmiercią, tj. przed wiecznym oddzieleniem od Boga, otrzyma przebaczenie swoich win i życie wieczne.

06

Wierzymy, że Jezus Chrystus powróci wkrótce jako Król Królów i Pan Panów, aby sądzić żywych i umarłych.

01

Wierzymy, że Pismo Święte jest skierowanym do nas Słowem Bożym, najwyższym autorytetem dla naszej wiary i życia.

02

Wierzymy, że istnieje tylko jeden odwiecznie żyjący, troisty w swej naturze Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty.

03

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest jednorodzonym Synem Bożym, który przez swą śmierć i zmartwychwstanie przezwyciężył przekleństwo grzechu i śmierci ciążące nad światem.

04

Wierzymy, że Kościół posłany jest na ten świat, aby proklamować Chrystusa jako jedynego Pośrednika i Zbawiciela.

05

Wierzymy, że tylko ten, kto uwierzy, że Jezus Chrystus z miłości do niego oddał swoje życie, by ocalić go przed duchową śmiercią, tj. przed wiecznym oddzieleniem od Boga, otrzyma przebaczenie swoich win i życie wieczne.

06

Wierzymy, że Jezus Chrystus powróci wkrótce jako Król Królów i Pan Panów, aby sądzić żywych i umarłych.