Poznaj EXE

Chcemy być społecznością, która w swojej wierze i działaniu nawiązuje do pierwotnego kościoła. Dlatego dążymy do tego, by nasza nauka i życie znajdowały swój fundament w nauczaniu Pisma Świętego, a dokładniej rzecz ujmując by były odbiciem prawdy Ewangelii.

Kochamy Boga. Kochamy Biblię - Jego Słowo

Czytamy ją i rozmawiamy o tym, czego możemy się z niej nauczyć. Razem się cieszymy, płaczemy, dzielimy się swoimi zmaganiami, wspieramy się. 

Chcemy służyć innym i sobie nawzajem – tak jak Jezus

Naszym marzeniem jest aby ludzie wokół nas również mogli doświadczyć prawdziwej, zbawczej mocy Ewangelii.

Chcemy docierać z nadzieją

Chcemy docierać z nadzieją tam gdzie jej nie ma, aby ci którzy jej nie widzą mogli doświadczyć życia w pełni nadziei, która jest w Jezusie Chrystusie.

Skąd taka “dziwna” nazwa i co ona oznacza?

EXE to skrót od greckiego słowa egzegeza (stgr. ἐξήγησις) dosłownie oznaczającego wyjaśnianie, albo wyprowadzenie znaczenia z tekstu.

Chcemy w ten sposób podkreślić, że bardzo poważnie podchodzimy do tekstu Biblii. Chcemy, by nasze przekonania ukształtowane były przez Biblię, a do tego niezbędna jest ich właściwa interpretacja. Wyjaśnianie znaczenia tekstu biblijnego stanowi nieodłączny element każdego kazania w czasie naszych spotkań. Ale dbamy też o to, by ten wykład był jak najbardziej praktyczny i by odpowiadał na praktyczne potrzeby, pytania, a nawet zarzuty, jakie współczesna kultura podnosi przeciwko chrześcijaństwu.

Zespół

Robert Miksa

Od ponad 30 lat jest pastorem w Kościele Chrześcijan Baptystów w Gdańsku. Najpierw w Pierwszym Zborze, a obecnie w zboru EXE. W roku 1989 ukończył studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a w 2020 na tej samej uczelni obronił doktorat z zakresu misjologii ze szczególnym uwzględnieniem idei Kościoła Centrum Timothy’ego Kellera. Od wielu lat jest wykładowcą w WBST, gdzie uczy hermeneutyki biblijnej oraz homiletyki. Pochodzi ze Śląska (z Żor). Jest mężem Elżbiety i ojcem trojga dorosłych już dzieci (Tomasza, Adama i Alicji). W wolnych chwilach oddaje się fotografii, pływaniu, a ostatnio również szachom.

Filip Kegel

Wikariusz Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów EXE w Gdańsku. Absolwent teologii na Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie oraz amerykanistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Pasjonat wszystkiego, co związane z Bożym Słowem (w tym szczególnie z listami Pawła) oraz historią Bożego ludu. Prowadzi służbę Akademickich Spotkań Biblijnych w Trójmieście. Autor bloga “Coram Deo”.

Sławek Zawadzki

CEO Kanga Exchange, Inwestor, założyciel i fundator kilku start-upów z branży fin-tech, IT i blockchain. Student WBST.

Petro Matviichuk

Gitarzysta, inżynier budowlany, lider grupy muzycznej, starszy w kościele EXE. Mąż Natalii, ojciec syna o imieniu Ostap. Członek orkiestry symfonicznej. Lubi spędzać czas z rodzeństwem, którego ma aż 8! Uwielbia las i góry.