KG #13 Co zrobił Bóg, by zbawić swoich wybranych?

Bóg posłał na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał.

Zobacz też: