logo

KG #14 Jak możemy otrzymać zbawienie?

Możemy otrzymać zbawienie nie dzięki jakimkolwiek swoim uczynkom, lecz wyłącznie przez wiarę, która jednoczy nas z Chrystusem.

W Biblii dobre uczynki nie są walutą, za którą mogę kupić bilet do nieba; są dowodem na to, że już do nieba zmierzam.

Zobacz też: