KG #15 Na czym polega prawdziwa wiara?

Prawdziwa wiara to przekonanie, że wszystko, czego uczy Słowo Boże, jest prawdą, poleganie na Chrystusie jako jedynym Zbawicielu oraz zaufanie, że Bóg spełni wszystkie obietnice, które nam złożył.

Zobacz też: