logo

KG #16 Jakie są skutki wiary w Jezusa?

Gdy wierzymy w Chrystusa, Bóg odpuszcza nam grzechy, przyjmuje nas jako swoje dzieci, obdarza nas Duchem Świętym i składa nam obietnicę życia wiecznego.

Zobacz też: