KG #17 Co jest treścią wiary chrześcijańskiej?

Treścią naszej wiary jest Ewangelia – Dobra Nowina o Chrystusie. Streszczają ją słowa Credo apostolskiego:

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Zobacz też: