KG #19 Dlaczego nazywamy Boga “Wszechmogącym” oraz “Stworzycielem nieba i ziemi”?

Bóg – jako Ten, dla którego nie ma nic niemożliwego – stworzył wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne, wciąż podtrzymuje ich istnienie i kieruje nimi, tak że nic nie wymyka się z Jego ręki.

Zobacz też: