logo

KG #2 Kim jest Bóg?

Bóg jest wiecznym, nieskończonym i niezmiennym Stwórcą całego świata – wszechobecnym, wszechwiedzącym i wszechmogącym Władcą wszystkiego, co istnieje, pełnym miłości, sprawiedliwości i łaski.

Zobacz też: