KG #20 Dlaczego nazywamy Jezusa “Chrystusem”?

Bóg wyznaczył Jezusa do pełnienia roli zapowiadanego od wieków Mesjasza – naszego Króla, Kapłana i Proroka.

Zobacz też: