logo

KG #21 Dlaczego nazywamy Jezusa „jedynym Synem Boga”?

Jezus jako jedyny jest rodzonym Synem Boga Ojca, od zawsze stanowiąc dokładne odbicie Jego chwały.

Zobacz też: