logo

KG #22 Czy Jezus jest równy Bogu Ojcu?

Syn Boży jest współistotny Ojcu, co oznacza, nie jest tą samą osobą, co Ojciec. Jednak w swojej istocie jest tym samym, czym jest Ojciec: prawdziwym, wiecznym Bogiem.

Zobacz też: