logo

KG #23 Dlaczego nazywamy Jezusa „naszym Panem”?

Należymy do Jezusa, jako że stworzył nas, wykupił nas swoją krwią i umieścił nas w swoim Królestwie.s3

Zobacz też: