logo

KG #25 Czy przez swoje wcielenie Jezus przestał być Bogiem?

Choć Jezus uniżył się, przychodząc na świat, nie przestał być Tym, kim był od zawsze. Jego boskość nie zmieszała się też z Jego człowieczeństwem. W niepojęty sposób, pozostając jedną i tą samą osobą, jest zarazem prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.

Zobacz też: