logo

KG #26 Dlaczego Jezus stał się człowiekiem?

Jezus stał się człowiekiem, aby podźwignąć nas z grzechu i upadku przez swoje święte życie, śmierć i zmartwychwstanie, oraz stać się pośrednikiem między Bogiem i ludźmi.

Zobacz też: