logo

KG #27 Dlaczego Jezus umarł na krzyżu?

Jezus umarł, aby przez złożenie swojego życia w ofierze ponieść karę za nasze grzechy i pojednać nas z Bogiem.

Zobacz też: