KG #28 Co wydarzyło się na krzyżu?

Jako nasz zastępca Jezus został skazany na śmierć, spadło na Niego Boże przekleństwo i został oddzielony od swojego Ojca.

Zobacz też: