KG #29 Czy ofiara Jezusa wystarczy, by nas zbawić?

Wartość przelanej krwi niewinnego Syna Bożego jest nieskończona. Jego ofiary nie trzeba powtarzać, ani niczym uzupełniać. Jego śmierć spełniła wymagania Bożej sprawiedliwości, uwolniła nas od winy i mocy grzechu oraz zapewniła nam wieczne życie z Bogiem.

Zobacz też: