logo

KG #3 Jak możemy poznać Boga?

Istnienie i natura świata, w którym żyjemy, może doprowadzić nas do przekonania o istnieniu Boga, a także dać pewną ogólną wiedzę na Jego temat. Jednak by poznać pełnię Bożej sprawiedliwości i łaski, potrzebujemy Jego Słowa.

Zobacz też: