logo

KG #30 Za czyje grzechy Jezus zapłacił na krzyżu?

Jezus przez swoją śmierć zapłacił za grzechy wszystkich Bożych wybranych z każdego plemienia, języka, ludu i narodu.

Zobacz też: