logo

KG #31 Co to znaczy, że Jezus „zstąpił do piekieł”?

Po śmierci Jezus znalazł się w świecie zmarłych, podobnie jak wszyscy, którzy umarli przed Nim – nie po to jednak, by dalej cierpieć męki, lecz by zwyciężyć śmierć i wyrwać z jej mocy wszystkich, którzy na Niego czekali.

Zobacz też: