logo

KG #33 Dlaczego Jezus zmartwychwstał?

Jezus zmartwychwstał, aby zatriumfować nad grzechem, śmiercią i Szatanem, dowieść, że jest Synem Bożym, a także by zapewnić nam usprawiedliwienie oraz nowe życie z Bogiem – zarówno teraz, jak i w wieczności.

Zobacz też: