KG #34 Czym jest usprawiedliwienie?

Usprawiedliwienie jest jednorazowym wydarzeniem polegającym na tym, że Bóg uznaje nas za sprawiedliwych bez żadnej zasługi z naszej strony. Dzieje się to wyłącznie na podstawie wiary, która jednoczy nas z Chrystusem. Ponieważ nasze grzechy zostały przypisane Jezusowi, który poniósł za nie karę, otrzymujemy Boże przebaczenie. Zaś ponieważ był On całkowicie posłuszny Ojcu, zostaje nam przypisana Jego sprawiedliwość.

Zobacz też: