logo

KG #37 Co to znaczy, że Jezus „przyjdzie sądzić żywych i umarłych”?

Pewnego dnia Jezus przyjdzie na ziemię po raz drugi – już nie po kryjomu, ale widzialnie dla wszystkich, z całą swoją chwałą. Powróci, by położyć kres złu i śmierci, osądzić wszystkich ludzi, jacy kiedykolwiek żyli, oraz ustanowić pełnię swojego Królestwa.

Zobacz też: