logo

KG #39 Czy istnieją inne drogi do Boga niż Jezus?

Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Wierząc w Niego, mamy pełny dostęp do Boga, więc nie musimy szukać innych zbawicieli lub pośredników.

Zobacz też: