logo

KG #4 Czym jest Pismo Święte?

Pismo Święte jest Słowem Bożym, spisanym przez ludzi prowadzonych przez Ducha Świętego i będącym w pełni wiarygodnym źródłem poznania Trójjedynego Boga. Jest ono dla chrześcijan jedynym w pełni wiarygodnym autorytetem w sprawach wiary i postępowania.

Zobacz też: