KG #41 Co czyni dla nas Duch Święty?

Duch Święty wlewa w nas nowe życie, pochodzące od Chrystusa. Uświadamia nam, że jesteśmy grzeszni, i sprawia, że rodzimy się na nowo, przez co wzbudza w nas wiarę i miłość do Boga. Zamieszkując w nas, wyposaża nas w dary duchowe oraz prowadzi nas ku coraz bliższej więzi z Chrystusem.

Zobacz też: