logo

KG #42 Skąd możemy wiedzieć, czy mieszka w nas Duch Święty?

Duch Święty mieszka w każdym, kto uwierzył w Chrystusa. Potwierdzeniem autentyczności naszej wiary i obecności Ducha jest przekonanie, że jesteśmy Bożymi dziećmi, oraz nasze uświęcenie.

Zobacz też: