logo

KG #43 Czym jest uświęcenie?

Uświęcenie to stopniowa, trwająca przez całe życie przemiana charakteru i postępowania na podobieństwo Chrystusa. Duch Święty dokonuje jej we wszystkich wierzących.

Zobacz też: