KG #44 Czy możemy opierać się Duchowi Świętemu?

Tak, jednak Duch Święty jest w stanie przezwyciężyć nasz opór, kiedykolwiek zechce. Nie robi tego przez przymus, lecz przez zmianę naszych pragnień, podobnie jak wtedy, gdy na początku skutecznie pociąga nas do wiary w Chrystusa.

Zobacz też: