logo

KG #45 Czy możemy utracić zbawienie?

Znajdujemy w Biblii wiele ostrzeżeń przed odejściem od Chrystusa. Ale to właśnie te ostrzeżenia są jednym ze środków, których Bóg używa, aby uchronić nas przed odstępstwem…

Zobacz też: