KG #46 Czym jest Kościół?

Słowa Credo apostolskiego, którym się tym razem przyglądamy, u wielu osób mogą budzić pewne wątpliwości. Przecież nasza wiara, jako protestantów, jest zaufaniem Jezusowi Chrystusowi, który umarł za nasze grzechy, a nie zaufaniem jakiejś instytucji…

Zobacz też: