logo

KG #49 Kto wchodzi w skład Kościoła?

Teologia protestancka podkreśla rozróżnienie między Kościołem niewidzialnym i widzialnym. Nie chodzi o to, że istnieją dwa różne Kościoły – Kościół jest jeden – ale raczej o to, że ten jeden Kościół istnieje jakby w dwóch wymiarach…

Zobacz też: