logo

KG #8 Czym jest Prawo Boże?

Prawo Boże to wszystko, czego Bóg oczekuje od człowieka. Wypływa ono z doskonałego charakteru Boga, a jego sednem i fundamentem jest miłość: w pierwszej kolejności do Boga, w drugiej – do naszych bliźnich.

Zobacz też: