logo

KG #9 Czy ludzie pozostali w takim stanie, w jakim zostali stworzeni?

Pierwsi ludzie, podając w wątpliwość miłość i mądrość Boga, oraz pragnąc niezależności od Niego, okazali Mu nieposłuszeństwo i upadli w stan grzechu, pociągając za sobą również wszystkich swoich potomków.

Zobacz też: