Boskie starcie na górze Karmel

W całej Biblii możemy dostrzec trzy okresy, w których Bóg w szczególny sposób potwierdzał prawdziwość swojego Słowa przez nadprzyrodzone znaki i cuda. W Nowym Testamencie miało to miejsce w ramach służby Jezusa i apostołów. W Starym, pierwszym takim okresem była działalność Mojżesza i Jozuego, natomiast drugim, służba Eliasza i Elizeusza. Eliasz dokonał bardzo wielu cudów, ale najbardziej widowiskową historią z jego służby było to, kiedy wyzwał proroków fałszywego boga Baala na pojedynek na górze Karmel, który miał rozstrzygnąć któremu bogu Izraelici powinni oddawać cześć. W pewnym sensie był to pojedynek między dwoma bogami – prawdziwym i fałszywym. Jakie konsekwencje płyną dla nas dzisiaj z tej historii? Zapraszamy do odsłuchania kazania Filipa Kegla.

Zobacz też: