logo

Cenniejsze niż złoto – Dzieje Apostolskie 3:1-11

Zobacz też: