logo

Czy jest w tobie miejsce dla Słowa Bożego?

Prowadzi Filip Kegel, nawiązując do Reformacji Kościoła

Zobacz też: