Dokona tego żarliwość Pana Zastępów

Izajasz jest postacią wyjątkową, między innymi ze względu na to, że najprawdopodobniej miał rodzinne powiązania z dworem królewskim. Jednocześnie był człowiekiem, który niejednokrotnie musiał przekazywać gorzkie poselstwa Izraelowi, a jego księga jest niezwykła, gdyż zapowiada ona nową epokę w historii tego narodu. W tym momencie kończy się pewna epoka, epoka królestwa, epoka królów z których większość była niedoskonała, czasami wręcz zła. Natomiast Izajasz zapowiada tego jednego, doskonałego króla, którego królestwu nie będzie końca i zapowiada to w sposób tak dokładny, że niektórzy zakładają, że to niemożliwe by Izajasz pisał to kilkaset lat przed przyjściem Chrystusa. Kazanie wygłosił pastor Robert Miksa

Zobacz też: