Ewangelia w świecie politeistów – Dzieje Apostolskie 14:1-20

Zobacz też: